Asker stasjon og omegn vel
Hasselbakken, frivillighetens hus
Innkalling til årsmøte

Asker stasjon og omegn vel avholdt årsmøte for sesongen

2018/2019.

 

TID     :   Onsdag 8. mai 2019 kl.18.00 

STED :  Asker Skiklubb Føyka 2. etg.

AGENDA: Aktuelt tema i forkant av årsmøtet

------------------------------------------------------------------

Kommunaldirektør Ragnar S. Fuglum orienterte  om utviklingen av Asker sentrum og  kommunens planer for Elvely og Føyka.

 

Representanter fra det nyvalgte styret i Asker Skiklubb informerte  om klubbens  samfunnsansvar og alternativene for best å ivareta barn og ungdoms oppvekstvilkår i  områdene  rundt Asker sentrum - herunder tiltak for å tilrettelegge best mulig for idrettsaktiviteter.

 

1.  Valg av møteleder og referent. 

2.  Godkjenning av innkalling og styrets årsberetning. 

3.  Valg av 2 personer til å undertegne årsmøteprotokollen. 

4.  Styrets årsberetning.

5.  Fremleggelse av revisors beretning for 2018. 

6.  Godkjenning av revidert regnskap 2018. 

7.  Forslag til budsjett 2019. 

8.  Valg av styreleder . 

9.  Valg av styremedlemmer.  

10. Valg av revisor.

11. Valg av ny valgkomite.

 

 


Velkommen som medlem!

Mailadresse: askerstasjon@gmail.no

For å melde deg inn som medlem i vellet, kan du klikke her.

Ønsker du å bidra som styremedlem i vellet vårt, kontakt ett av våre styremedlemmer. Eneste betingelse for å bli valgt inn i styret er at du har adresse innenfor vårt velområde og har lyst til å bidra med litt av din tid.

For å bedre dialog med medlemmene ønsker vi å bruke epost og/eller SMS. Vi ber derfor om at dere sender oss navn, mobil nr. og epost adresse til askermedlem@gmail.com


Kart over velgrenser i Asker kommune.

Meld feil direkte til Asker kommune om vann, avløp, miljø og vei her.