Asker stasjon og omegn vel
Hasselbakken, frivillighetens hus
Innspill vedrørende byggesaker

Vi har for tiden mange og komplekse byggesaker som skal opp til behandling i kommunestyret innen vårt velområde. Vellet etterlyser en samlet vurdering/trafikkanalyse i forhold til trafikkavvikling i byggeperioden. Du kan lese vårt innspill til ordfører og rådmann her.


Velkommen som medlem!

Mailadresse: askerstasjon@gmail.no

For å melde deg inn som medlem i vellet, kan du klikke her.

Ønsker du å bidra som styremedlem i vellet vårt, kontakt ett av våre styremedlemmer. Eneste betingelse for å bli valgt inn i styret er at du har adresse innenfor vårt velområde og har lyst til å bidra med litt av din tid.

For å bedre dialog med medlemmene ønsker vi å bruke epost og/eller SMS. Vi ber derfor om at dere sender oss navn, mobil nr. og epost adresse til askermedlem@gmail.com


Kart over velgrenser i Asker kommune.

Meld feil direkte til Asker kommune om vann, avløp, miljø og vei her.