Styret
Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon

Hvis du ønsker å være med i vårt arbeid, ta gjerne kontakt med styreleder Nils Hovde Flaaten eller en av de andre styremedlemmene nedenfor. Eller send en mail til vår felles postkasse: askerstasjon@gmail.com

Flaaten, Nils Hovde (leder) Askerjordet 81 66797070 flaatvin@online.no
Håvaldsrud, Tormod Biterudveien 8 90740406 tormodvh@gmail.com
Fuglaas, Geir Hukenbekken 13 95259949 geir.fuglaas@africa.com
Totland, Trude Bankveien 11 92616327 trude.totland@outlook.com
Matheson, Arne (nestleder) Asker Terr 3B 92037861 arne_matheson@yahoo.com
Bull-Gundersen, Anne Askerbrubakken 2 95785114 annebul@online.no
Solum, Erik Landåsveien 3 92013151 erik.l.solum@gmail.com
Lunder, Christopher Kirkelia 10 94194681 christopher.lunder@gmail.com
Bjerke, Morten Erteløkka 15 97981930  
Kjørlaug, Idar A Landåsveien 4 92633908 idararil@alumni.ntnu.no
Nielsen, Per Roger Asker Terrasse 4 97101000 perniels@online.no

Revisor: Ellinor Allergoth, N Askerhagen 8, tlf:  93411819

Nettsider: www.askerstasjon.net
Adresse: Asker stasjon og omegn vel, Postboks 396, 1372 Asker

WEB og bilder: Mona Haug (mailto:mona.haug@takeda.com)Et engasjert styre følger nøye med på det som skjer i nærmiljøet