Bli medlem !
Hvorfor medlemsskap hos oss ?

Du kan mene hva du vil, men får du vellet til å tale din sak har du atskillig større sjanse for gjennomslag. Vi representerer et stort antall medlemmer og ivaretar deres interesser etter beste evne, enten det dreier seg om de helt store spørsmål – eller de mer trivielle ting. Det fremlegges til stadighet nye utbyggingsplaner i en vekstkommune som Asker og det er ingen grunn til å tro at vi som bor på svært sentrumsnære arealer skal gå fri.

Ta ikke sjansen på å stå alene når planene foreligger - klikk her for innmelding!