Om alle gjorde litt - ble verden et bedre sted!
Det tar ikke lang tid...
Det er mye du kan gjøre - for deg selv - for oss - og for miljøet omkring.

Vi er alle en del av hverandres hverdag og hvis du har litt tid til overs kan du faktisk utgjøre en forskjell for alle som er så heldige å ha deg i nærheten. 
Grøftekanter og fri sikt
Dere har mange flotte og velholdte hager som dere har all grunn til å være stolte av. Men hvordan er  det med grøftekantene utenfor og rundt der du bor? Har ugresset vokst over hodet på små to- og firbente som kan komme overraskende på en travel bilist? Hva med å ta en runde med redskapen og i beste fall være med på å redde liv?

Og så - det viktigste av alt: 
Hold grøfter og sluk åpne slik at vannet kan renne videre!
Fremmede arter – røsk dem opp for de frør seg!

(Av Unn Orstein, Asker Elveforum)

Vil du bidra til å redusere spredning av fremmede planter som fortrenger og hindrer den naturlige lokale vegetasjonen?  Kommunens hjemmeside har mye informasjon https://www.asker.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/naturvern/fremmede-uonskede-arter/

Du kan bidra i kampen mot uønskede arter ved å fjerne disse fra hagen, veiskråningen og bekken der du bor. Frø av fremmede arter bør du legge i restavfallet slik at brennes. Større mengder kan du levere som restavfall på Yggeseth. Ved større bestander ta kontakt med kommunen, dette gjelder særlig kjempebjørnekjeks og parkslirekne.

Lupiner – kutt rett etter blomstring

Lupiner er fargerike og vakre, men fortrenger andre engplanter, som blåklokker. Hvis man kutter lupinene når blomsten begynner å falme – da kan de legges i kompost. Men hvis blomsten har startet utvikling av frø – lever som restavfall.


Kanadagullris – lett å røske opp

En enkelt plante kan produsere opp mot ti tusen frø. Frøene spres med vinden. Det dannes ofte tette kjerr som skygger for andre arter, samtidig som den skiller ut veksthemmende stoffer fra rota, slik at andre planter ikke kan vokse der. Den har grunne røtter og er lett å luke og røske opp. Bør gjøres før blomstring. Selv relativt store områder kan røskes opp. Store bestander slås med ljå før blomstring, flere år på rad. Rengjør redskapene før de brukes i andre områder. Restavfall.

 

Russerkål – gjenta slått eller luking

Danner tette bestander på tidligere jordbruksmark, langs veier og i strandsonen. Planten har dype røtter. Blomstrer fra slutten av mai. Rengjør redskapene. Hvis den blomstrer leveres som restavfall.

 

Kjempespringfrø – gjenta slått eller luking

Fortrenger andre planter i fuktig skog, våt eng, langs bekker og elver, vei og grøftekanter. Frøene slynges ut fra morplanten og fraktes med elv/bekk til nye plasser. Fjernes i begynnelsen av juli og gjenta hver 3. uke.  Små bestander kan lukes. Leveres som restavfall.

Parkslirekne/Kjempeslirekne – gjenta slått

Danner høye bestander og fortrenger annen vegetasjon. Formerer seg med rotskudd og biter av stengler. Vokser langs veier, strender og i skogkant og langs vassdrag. Kuttes ned i mai-juni, legges i plastsekker og leveres som restavfall. Gjenta hver 3-4 uke ut august. Kan være vanskelig å utrydde helt.

 

Kjempebjørnekjeks/Tromsøpalme – roten kuttes før blomstring

Mannshøye planter med kjempestore blomsterstander. Kan bli tette bestander som fortrenger annen vegetasjon. Svært mange frø som spres lett langs vassdrag. På mindre individer kan roten kuttes med en skarp spade rett under overflaten.  Obs: Bruk hansker, saften er svært irriterende på huden. 

Brunsnegler
Ære være dere som plukker brunsnegler morgen og kveld, dere blir neppe arbeidsledige denne sommeren heller! Det kan synes nytteløst, men når vi vet at hver snegle er i stand til å produsere 20.000 egg kan det hende det er verdt det likevel.

Vi har hørt om flere måter å bli kvitt de ekle krypene på.


Du kan vrenge en hundepose over hånden og ta dem opp som hundebæsj for deretter å helle masse salt oppi og knyte igjen.

Noen velger å klippe dem i to.

Så er det ulike typer sneglegifter å få kjøpt - men husk at unger, katter, bikkjer osv ikke må komme til giften.

Og så har vi hørt om dem som tramper på alle de ser på sin vei rundt Semsvannet. Hvis den siste løsningen velges anbefaler vi at skoene settes utenfor når du kommer hjem.
Plukk søppel underveis
Vi vet det finnes enkelte hederspersoner iblant oss som tar med seg pose når de legger ut på tur. De plukker opp det de finner av iskrempapir, flasker og andre ting som ikke hører hjemme gatelangs og tar det med til nærmeste søppelkasse. Resultatet er at alle som kommer etter kan glede seg over hvor fint det er etter dem ! 

Disse menneskene burde gullforgylles enten de arbeider i kommunen eller bare gjør en innsats for å glede andre. Kommunen kan ikke være overalt, men tilsammen er vi 50.000 innbyggere som bryr oss om bygda vår - nok til at vi bor her. Hvis bare en brøkdel av oss kunne bry oss litt mer...