Nabosoner - et kriminalitetsforebyggende tiltak
Nabosoner - et kriminalitetsforebyggende tiltak

Kriminalitet skader eiendom og personer og sprer frykt og engstelse dersom det skjer i ditt nærområde. Det er viktig å legge til rette for trygghet og nabosoner er et godt verktøy for dette. Nabosoner er ikke annet enn et godt samarbeid mellom borger og politi der borgerne er den rapporterende - og politiet den utøvende makt.

Nabosoner kan opprettes i velforeninger, borettslag, sameier og andre organisasjoner som føler for å øke tryggheten i nærmiljøet.

Vi ønsker at alle skal kunne føle trygghet og trivsel der de bor. Ved å ta ibruk konseptet "Nabosone" vil felles innsats gi felles trygghet og økt trivsel. Medmennesker som "bryr" seg kan aldri erstattes av det offentlige.

Statistikk viser en nedgang på 16 - 26 % av kriminalitet i boområder der beboerne har innført Nabosoner.

Vi kan ha mye nytte av hverandre i dagens ellers ofte utrygge samfunn. Er det noe de kriminelle legger merke til, er det nettopp følelsen av å bli observert.

Les mer om nabosoner på Asker Velforbunds hjemmesider.

           
Erfaringer fra etablerte områder viser at
  • hærverk og kriminalitet synker.
  • samhold og fellesskap i en Nabosone styrkes.
  • utbetalinger på grunn av skader og hærverk synker.
  • tett samarbeid med lokalt politi gir gjensidig gevinst.

Tips en venn

AvsenderTord Tangvik har innført "Nabosone" i Sameiet Bankveien.
"Naboen passer på" - et alternativ
Dette prosjektet er etter ide av "Nabosone"-prosjektet , men tilpasset små veier innen området. Det viktige er: Å bry seg om nabohusene og ikke bry seg med hva naboen gjør.

Alle hus kan få "Naboen ser deg"-skilt til å feste på vegg eller dør. Dette er gratis for våre medlemmer.

--- og som nabo: ser du noe veldig skummelt, noen som lusker rundt, banker på vinduer, fotograferer eller oppfører seg spesielt, RING POLITIET på tlf. 02 800 eller ved akutte saker: tlf 112. IKKE konfronter personen eller situasjonen SELV!